POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem półkolonii jest Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze.
 2. Celem półkoloni jest stworzenie warunków do aktywnego i zdrowego wypoczynku dla grupy dzieci, która nie ma planów na ferie zimowe, a tym samym ograniczenie kontaktu z osobami mającymi destruktywny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań młodego człowieka,
 3. Półkolonie odbędą się w terminach 13.01-17.01.2020 i       20.01.2020 r. do 24.01.2020 r.
 4. Należy wybrać datę turnusu prowadzonego przez organizatora .
 5. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz 9.30-14.00 w GOK, Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64  (wyjątek stanowią wycieczki). Terminy i miejsca zajęć wyszczególnione są w załączonym programie półkoloni
 6. Dziecko może być zapisane tylko i wyłączni na jeden wybrany turnus.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

 1. W półkoloniach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci w wieku 7 do 11 lat zameldowane lub uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy Andrespol.
 1. Ilość uczestników i uczestniczek jest ograniczona i wynosi 25 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.
  Koszt udziału w półkoloniach wynosi 100 zł od osoby.

Wpłaty należy dokonać do 9 stycznia 2020 roku na: (po wcześniejszym złożeniu karty uczestnictwa)

-   konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – nr: (w tytule przelewu podając „imię i nazwisko dziecka ”); nr konta 62 8781 0006 0000 0039 3000 0010

                                                           Gminny Ośrodek Kultury

                                   AdresTuszyńska 64, 95-020 Wiśniowa Góra

 1. Zapisy uczestników trwają do 9 stycznia 2020 r.
 2. Przy zapisach na półkolonie rodzic / opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się
  z regulaminem i zobowiązania dziecka do jego przestrzegania.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka na listę uczestników półkolonii podejmuje Organizator, po zapoznaniu się z kartą zgłaszanego uczestnika / uczestniczki.

 

Więcej informacji w regulaminie

ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU

Karta zgłoszenia dziecka

PROGRAM PÓŁKOLONII - Zima w Andrespolu