W sezonie 2018/19 proponujemy zajęcia z plastyki w języku angielskim. Przyjmujemy zapisy. Start w październiku.