Ze względu na wprowadzenie przez Rząd nowych rozporządzeń dotyczących zamknięcia instytucji kultury, przedłużamy czas, w którym nie prowadzimy zajęć dla dzieci i dorosłych do 27 grudnia 2020.