Jubileusz 60-lecia Zespołu pieśni i tańca "Wiśniowa Góra  i II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich "Babska Liga"

VIII Festiwal Piosenki Zapomnianej

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści