„Teatr – to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą” (Novalis)

Zajęcia prowadzi aktorka z Teatru Powszechnego w Łodzi pani Mariola Krysińska-Deczyńska. Spotkania w zespole teatralnym dają uczestnikom możliwość poznania siebie i swoich możliwości. Uczą właściwej dykcji, intonacji i modulacji głosu, właściwej interpretacji tekstów oraz wyrażania własnych emocji. Warsztaty aktorskie to idealne miejsce dla tych, którzy chcą „uruchomić” swój głos i ciało, przełamać wstydliwość lub pracować z innymi twórczymi ludźmi. W ramach warsztatów działają 2 teatry „Duża Trzynastka” i „Mała Trzynastka”, które przygotowują piękne okolicznościowe spektakle i prezentacje.

 

Godziny zajęć:

piątek: 16.30 – 21.00

Tel. 792 712 126

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści