„Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy” (R. Wagner)

Zapraszamy zainteresowane dzieci, młodzież a także dorosłych do Studia Piosenki „Jamal” prowadzonego przez Jacka Malanowskiego, członka zespołu „Trubadurzy”.

Zajęcia obejmują podstawy  impostacji, poznawanie różnych gatunków muzycznych a także sposoby interpretacji i rozwijania umiejętności śpiewu wielogłosowego.

Autorskie aranżacje, ciekawy repertuar gwarantują dużo dobrej zabawy a jednocześnie rozwój dotychczasowych umiejętności.

Tel. 608 092 510

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści