Źródło: https://www.bip.andrespol.pl/484,sprawozdanie-finansowe-jednostek-budzetowych-i-instytucji-kultury-na-dzien-31-12-2023

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści