ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WIŚNIOWA GÓRA”

Zespół Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra” powstał w maju 1956 roku. Założycielką i wieloletnią kierowniczką zespołu była Danuta Więcław. W swej  działalności zespół aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym, spełniając ważną rolę w upowszechnianiu kultury. Ludowy taniec i muzyka, przyśpiewki, barwne stroje dostarczają publiczności niezapomnianych wrażeń. W swoim dorobku zespół posiada wiele nagród, medali, wyróżnień. Zespół koncertował przed publicznością wielu krajów: Bułgarii, Węgier, Rumunii, ZSRR, Jugosławii, Danii, Turcji, Francji, Grecji, Litwy, Holandii, Słowacji, Chorwacji i Włoch. W 1988 r. Zespół Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra śpiewał Ojcu Świętemu podczas audiencji w Watykanie. Zamiłowanie do folkloru przekazywane jest wśród członków zespołu z pokolenia na pokolenie.

Próby zespołu odbywają się w piątki od godziny 20.00 do 22.00.

ZESPÓŁ „TĘCZA”

Zespół „Tęcza” śpiewa, występuje, zdobywa nagrody na przeglądach i festiwalach. „Tęcza” działa w ramach Ruchu Seniora. Zespół serdecznie zaprasza do współpracy nowych członków. Obecnie muzyczne kierownictwo nad zespołem sprawuje Jacek Malanowski.

Próby zespołu odbywają się w każdą środę od godziny 13.00 do 14.30.

ZESPÓŁ WOKALNY „DNA”

Formacja ta istnieje od 2007 roku. Skład zespołu był często zmieniany ale od roku pozostaje już bez zmian. Członkiniami są: Marta Janowska, Marysia Przygodzka oraz Ewelina Koza. Instruktorem i opiekunem grupy jest Jacek Malanowski.

„DNA” odnosi wiele sukcesów. Świadczą o tym miejsca zajmowane na podium oraz wyróżnienia na konkursach wokalnych. Dziewczyny uświetniają każdą uroczystość odbywającą się w Gminnym Ośrodku Kultury.

ZESPÓŁ AKORDEONISTÓW WSPÓŁPRACUJĄCY Z GOK

Powstał z inicjatywy Janusza Strzemińskiego, który jest kierownikiem zespołu. Składa się z 11 muzyków amatorów, którzy są miłośnikami muzyki akordeonowej. Zespół występuje podczas wielu uroczystości na terenie całego kraju.

ZESPÓŁ „BIG BAND WIŚNIOWA”

Zespół „Big Band Wiśniowa” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury od lutego 2012 roku. W skład zespołu wchodzą muzycy-amatorzy w różnym przedziale wiekowym. Repertuar zespołu obejmuje covery muzyki rozrywkowej oraz muzykę dixilandową. Instruktorem zespołu jest Zbigniew Żeno. Zespół cały czas poszukuje osoby chętne do współpracy.

Próby zespołu odbywają się w każdą środę od godziny 19.00 do 21.00.

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści