„Z tradycją w przyszłość”

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra” otrzymało ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego dofinansowanie na realizację projektu pn. „Z tradycją w przyszłość”.

Zadanie realizowane jest na podstawie mowy nr  4/KUIV/2024 dnia 12.03.2024 r. w ramach otwartego konkursu ofert pt. „ŁÓDZKIE PEŁNE TRADYCJI” i dotyczy kultywowania tradycji      i zwyczajów ludowych, które w życiu każdego człowieka i każdej społeczności odgrywają szczególną rolę. Tradycje dają wzorce do naśladowania w przyszłości, pozwalają zrozumieć kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jacy byli nasi przodkowie. Uczą przeżywania i odbierania wzruszeń, a nade wszystko służą umacnianiu więzi między ludźmi, dlatego powinny być wspólnie przygotowywane, celebrowane i przeżywane. Na przestrzeni wieków polskie tradycje ludowe wiązały się ściśle z porami roku i pracami gospodarskimi oraz z okresem liturgicznym, który w życiu społeczności (szczególnie wiejskiej) wyznaczał wchodzenie i wychodzenie z okresu świątecznego. Tradycje, obrzędy i zwyczaje dotyczyły momentów ważnych, przełomowych w życiu człowieka, wynikających z szacunku do sił nadprzyrodzonych – Boga oraz otaczającej przyrody. Przypominanie – a niejednokrotnie przywracanie lokalnych zwyczajów i tradycji – ma szczególne znaczenie w czasach, kiedy coraz rzadziej dzieci i młodzież mają okazję dorastać w  wielopokoleniowych rodzinach, które w naturalny sposób stanowiły skarbnicę wiedzy i gwarantowały trwałość kultywowania tradycji.

Realizacja zadania pozwoli z jednej strony na dotarcie do jak największej liczby mieszkańców gminy Andrespol (w szczególności dzieci i młodzieży), z drugiej zaś na integrację lokalnych środowisk ogniskując społeczność wokół lokalnych tradycji.

W ramach projektu w okresie marzec – grudzień br. odbędą się m.in. bezpłatne prelekcje, międzypokoleniowe działania edukacyjno-kulturowe warsztaty kulinarne oraz okolicznościowy festyn.

Więcej informacji na fb Stowarzyszenia oraz stronie i mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze

Zachęcamy do polubienia i udostępniania

 

gminny ośrodek kultury w wiśniowej górze
GOK prowadzi różnorodną działalność kulturalno-artystyczną na terenie gminy, a zespoły działające przy ośrodku występują z sukcesami także poza jej granicami.

O nas

Przejdź do treści